Locked

Regenerering

Teknik

Förenklat går regenerering till så att men låter oljan passera genom ett blekjordsfilter, där blekjorden avlägsnar föroreningar genom adsorption. Blekjorden är blandning av naturligt förekommande mineraler och tekniken med regenerering har varit känd sedan länge. Tidigare har det varit dyrt och omständligt
pga. att blekjorden endast gick att använda en gång. Med modern teknik kan blekjorden reaktiveras och användas gång på gång med samma effekt.

Funktion

Regenereringsanläggningen som är helautomatiserad består av blekjordkolonner, avgasningsdel, styr- och kontrollrum för operatören. Normalt pumpas oljan från bottenkranen, får passera blekjordskolonnerna samt en vakuumkammare för avgasning, diverse filter för mekanisk rening och återförs i expansionskärlet. När blekjordens effekt börjar avta startas reaktiveringen av blekjorden. Genom en kontrollerad förbränning vid ca 600 grader C reaktiveras blekjorden och är klar för en ny reningsomgång. Avgaserna från förbränningen renas via en katalysator. Oljemängden skall normalt passera igenom blekjordkolonnerna 8-12 ggr. Inhibitor tillsätts efter regenerering som skydd mot oxidering. 

Strömförsörjning

Regenereringsanläggning kräver normalt 63 A, 400 V.

Driftförhållanden, avbrott

Till de flesta transformatorer kan slangarna anslutas utan att avbrott krävs. Bästa resultat uppnås med transformatorn i drift då man kan utnyttja transformatorns förlustvärme och få ut mer fukt ur isolationen. Temperaturen hålls mellan 60-70 grader C. 

Säkerhetssystem läckage

Anläggningen är fullt automatiserad och utrustad med säkerhetsanordningar som vid fel omedelbart stänger pneumatiska ventiler på aggregat samt transformatorn. Ett larmsystem skickar SMS-meddelande till operatörens mobiltelefon vid eventuella problem. Alla normala skyddsanordningar så som transformatorvakter är i full drift under reningsprocessen.

Operatör, bemanning

Anläggningen sköts normalt av en person, vanligtvis bemannad under dagtid då regenerering pågår.

Vad gör då regenereringsproceduren?

Avgasardelen som fungerar som ett vanligt högvakuumfilter tar bort gaser och vatten samt partiklar. Blekjorden åtgärdar syratal, Tan-Delta, gränsytspänning samt färg. Blekjorden påverkar inte viskositet, flampunkt, pour point dvs. det förändrar inte oljans egenskaper från ursprunget. 

Provtagning

Sker efter kunder önskemål, dock alltid efter avslutad regenerering för att få ett kvitto på att ett tillfredställande resultat uppnåtts.

ESA-utbildning

Operatörerna som utför regenerering har utbildning i ESA och är väl förtrogna med arbete i högspänningsanläggningar.

PCB

PCB-smittad olja behandlas ej pga. spridningsrisk till andra kunders anläggningar.

Fördelar med regenerering kontra oljebyte.

- Behöver ej göra driftavbrott.
- Utnyttjande av befintlig resurs.
- Billigare.
- Tvättning av transformatorns inre delar
- Inga kostnader för destruktion av olja.
- Ingen miljöbelastning med transporter av ny olja.