Nymontage av transformatorer

 

Vi monterar nya transformatorer på plats ute i stationer åt flera stora tillverkare. För att det  ska vara möjligt att transportera dessa stora och oftast tunga skapelser är en transformator oftast nerplockad i delar och helt eller delvis tömd på olja efter att den genomgått sluttester hos sin tillverkare. Det är olika mellan leverantörerna hur ”färdiga” transformatorerna är när de levereras och därför är jobben vi gör lika olika. Oftast innebär det;

 

-Planering för transport

-Avlastning av transformatorn 

-Placering av transformatorn

-Montage av tillbehör

-Vakuumbehandling

-Oljefyllning

-Oljeprov och elektrisk provning

 

Montering av stag till ventilavledare?
Montering av stag till ventilavledare?

Montering av ventilavledare
Montering av ventilavledare

Litslina i genomföring
Litslina i genomföring

Montering av stag till ventilavledare?
Montering av stag till ventilavledare?

1/12