top of page

Nymontage av transformatorer

Vi monterar nya transformatorer på plats ute i stationer åt flera stora tillverkare. För att det  ska vara möjligt att transportera dessa stora och oftast tunga skapelser är en transformator oftast nerplockad i delar och helt eller delvis tömd på olja efter att den genomgått sluttester hos sin tillverkare. Det är olika mellan leverantörerna hur ”färdiga” transformatorerna är när de levereras och därför är jobben vi gör lika olika. Oftast innebär det;

-Planering för transport
-Avlastning av transformatorn 
-Placering av transformatorn
-Montage av tillbehör
-Vakuumbehandling
-Oljefyllning
-Oljeprov och elektrisk provning
bottom of page