top of page

Utredning och reparation av
haverier i transformatorer

Med hjälp av gasanalys av transformatoroljan kan diagnos ställas om var problemet är lokaliserat samt vilken typ av problem man skall leta efter, t.ex.; 

  • Hög resistans som utmynnar i varmgång i kontaktställen i litsanslutningar

  • Problem i genomföringar eller i anslutningar till dessa

  • Kontaktproblem i lindningskopplare, trasig mekanik mm

Oljeläckage är annars vanligt vid äldre transformatorer, även byte av vakter, del- och helmålning och byte av komponenter. 

bottom of page